+48 61 853 40 65

Oferta / specjalizacje

Obsługa korporacyjna

Mając pełną świadomość doniosłości zagadnień prawnych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, prawnicy Kancelarii gwarantują wsparcie przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia działalności, od etapu jej zainicjowania, poprzez kompleksowe doradztwo w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, po czynności restrukturyzacyjne, czy zmierzające do likwidacji bytu prawnego przedsiębiorstwa.

W ramach przedmiotowego obszaru praktyki Kancelaria zapewnia:

  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej 
z uwzględnieniem aspektów minimalizacji ryzyka prawnego oraz optymalizacji podatkowej,
 szczególności zakładanie spółek handlowych, sporządzanie umów i statutów spółek, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
  • prawo handlowe dotyczy ogólnej obsługi korporacyjnej począwszy od sporządzania regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów, poprzez przygotowywanie i prowadzenie zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki;
  • kompleksowe wsparcie prawne w transakcjach fuzji i przejęć (M&A);
  • doradztwo w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji i sporządzania umów oraz wzorców umów przystosowanych do profesjonalnego obrotu gospodarczego, a także sporządzanie opinii prawnych oraz analiz dokumentacji transakcyjnej;
  • reprezentacja w sporach sądowych i mediacjach z zakresu prawa cywilnego. handlowego oraz prawa pracy;
  • opracowywanie strategii procesów windykacyjnych, w tym dochodzenie należności na drodze postępowania mediacyjnego, sądowego oraz egzekucyjnego;
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych;
  • pomoc prawna dotycząca spraw z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności pracownika za wyrządzoną pracodawcy szkodę oraz naruszeniem klauzuli poufności lub zakazu konkurencji;
  • wsparcie w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych;
  • niwelowanie ryzyka prawnego związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa i wspieranie rozwoju jego potencjału.

Aktualności

Więcej aktualności

Kontakt

Bajon & Kaźmierczak
Adwokacka Spółka Partnerska


Plac Wolności 18,
IV piętro
61-739 Poznań


Tel/fax: +48 61 853 40 65
e-mail:

godziny otwarcia: 9:00 – 17:00