+48 61 853 40 65

Oferta / specjalizacje

Prawo rynków kapitałowych

Wspierając rozwój podmiotów gospodarczych, prawnicy Kancelarii we współpracy z doradcami podatkowymi, uczestniczą w procesach związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania działalności oraz tworzeniem struktur prawno-finansowych  grup kapitałowych.

Zapewniamy odpowiednio wykwalifikowany zespół wykonujący profesjonalne audyty prawne, niezbędne
w procesach wprowadzania papierów wartościowych emitenta do publicznego obrotu oraz w transakcjach fuzji
i przejęć.  

W ramach przedmiotowego obszaru praktyki Kancelaria zapewnia:

  • doradztwo prawne w procesach pozyskiwania kapitału od inwestorów;
  • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo prawne w procesach emisji obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa, przychodowych, zamiennych na akcje, komunalnych;  
  • kompleksowe wsparcie prawne w transakcjach fuzji i przejęć (M&A);
  • występowanie w roli doradcy prawnego w procesie wprowadzania akcji emitenta do publicznego obrotu,
  • wsparcie prawne emitentów  publicznych papierów wartościowych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych;
  • obsługę prawną w procesach kredytowych;
  • obsługę prawną w zakresie finansowania strukturyzowanego;
  • pomoc prawną przy wdrażaniu programów motywacyjnych, w tym opcji menedżerskich;

Aktualności

Więcej aktualności

Kontakt

Bajon & Kaźmierczak
Adwokacka Spółka Partnerska


Plac Wolności 18,
IV piętro
61-739 Poznań


Tel/fax: +48 61 853 40 65
e-mail:

godziny otwarcia: 9:00 – 17:00