+48 61 853 40 65

Oferta / specjalizacje

Restrukturyzacja, likwiadcja i upadłość

Obsługa prawna przedsiębiorców łączy się również z koniecznością udzielania wsparcia prawnego w okresie trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub w procesie jego zaplanowanej likwidacji. Mając świadomość znaczenia szybkości i trafności podejmowanych w tym okresie działań, korzystając z doświadczenia  wyspecjalizowanego zespołu prawników, Kancelaria oferuje doradztwo w przedmiocie restrukturyzacji zagrożonej działalności, w tym reprezentację w zakresie procedury upadłościowej i naprawczej, jak również świadczenie pomocy prawnej w procesach likwidacyjnych.

W ramach przedmiotowego obszaru praktyki Kancelaria zapewnia:

  • optymalizację stosunków prawnych podmiotu gospodarczego w związku z możliwością ogłoszenia jego upadłości lub planowaną likwidacją;
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zadłużenia i układów z wierzycielami oraz w toku postępowania naprawczego;
  • doradztwo w zakresie prawnych możliwości i opłacalności ogłoszenia upadłości;
  • opracowanie wniosków o ogłoszenie upadłości i innych pism w toku postępowania upadłościowego;
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
  • doradztwo w zakresie oceny ryzyk majątkowych oraz karnych grożących członkom organów spółek, wynikających z sytuacji finansowej zarządzanych przez nich podmiotów;
  • występowanie przed podmiotami prowadzącymi postępowanie upadłościowe;
  • doradztwo w zakresie nabywania składników masy upadłości.

Aktualności

Więcej aktualności

Kontakt

Bajon & Kaźmierczak
Adwokacka Spółka Partnerska


Plac Wolności 18,
IV piętro
61-739 Poznań


Tel/fax: +48 61 853 40 65
e-mail:

godziny otwarcia: 9:00 – 17:00