+48 61 853 40 65

Oferta / specjalizacje

Spory sądowe, arbitraż i dochodzenie roszczeń

Poprzez dobór odpowiedniej ścieżki dochodzenia roszczeń bądź obrony naruszonych praw, Kancelaria z sukcesem reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak również w sprawach karnych i administracyjnych.  Celem minimalizowania ryzyka prawnego oraz optymalizacji związanych z postępowaniem sądowym kosztów prawnicy oferują Klientom pomoc również na etapie przedsądowym, wykorzystując swoje  wieloletnie doświadczenie procesowe i umiejętności negocjacyjne.

W ramach przedmiotowego obszaru praktyki Kancelaria zapewnia:

  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach mediacyjnych, mających na celu doprowadzenie do polubownego zakończenia sprawy;
  • opracowywanie najkorzystniejszej strategii postępowania na każdym etapie sporu: przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;
  • reprezentację Klientów w sporach sądowych z zakresu dziedzin prawa będących obszarem działania Kancelarii przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym
    i Naczelnym Sądem Administracyjnym na terenie całego kraju;
  • wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych za pośrednictwem stale współpracujących kancelarii komorników sądowych.

Aktualności

Więcej aktualności

Kontakt

Bajon & Kaźmierczak
Adwokacka Spółka Partnerska


Plac Wolności 18,
IV piętro
61-739 Poznań


Tel/fax: +48 61 853 40 65
e-mail:

godziny otwarcia: 9:00 – 17:00