Wspólnik / Adwokat

Adam Bajon

Adwokat. Partner. Założyciel spółki Bajon & Kaźmierczak Adwokacka Spółka Partnerska.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Zawód adwokata wykonuje od 2008 roku. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu na II kadencję.

Specjalista z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego oraz obsługi przedsiębiorców. Pełnił funkcję obrońcy w skomplikowanych procesach karnych, karnoskarbowych oraz karnych gospodarczych. Biegle porozumiewa się w języku angielskim.

Cały zespół