Of counsel / Adwokat

Aleksandra Kucharska

Aleksandra Kucharska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się obsługą osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Posiada doświadczenie w analizowaniu i sporządzaniu kontraktów dedykowanych konkretnym obszarom działalności oraz w procesie ich negocjowania. Specjalizuje się w ochronie danych przedsiębiorstw oraz danych osobowych, pomagając Klientom w dostosowaniu ich działalności do obowiązków, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.

Cały zespół