Adwokat

Bartosz Waszak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Ma doświadczenie w kompleksowej obsłudze międzynarodowych koncernów. Przeprowadza audyty prawne i negocjacje w ramach transakcji nabywania nieruchomości i przedsiębiorstw o wielomilionowych wartościach. W swojej praktyce zajmuje się także przekształceniami własnościowymi związanymi z fuzjami i przejęciami spółek. Pełni funkcje syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Prowadzi także sprawy karne.

cały zespół