Aplikant radcowski

Patrycja Gut

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2019 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Do kręgu jej zainteresowań należy w głównej mierze szeroko rozumiane prawo cywilne – w tym w szczególności tematyka związana z regułami odpowiedzialności w prawie cywilnym, jak również prawo rodzinne w zakresie ustrojów majątkowych małżeńskich oraz podziału majątku wspólnego, co znalazło swój wyraz w wybranym przez nią temacie obronionej pracy magisterskiej.

cały zespół