Adwokat

Wojciech Urbaniak

Wojciech Urbaniak jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie karnym oraz karnoskarbowym na rzecz osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych, zarówno jako obrońca jak i pełnomocnik pokrzywdzonych.

Pomoc prawną niejednokrotnie świadczył w sprawach karnych, które na etapie postępowania przygotowawczego były prowadzone m.in. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji, zaś nadzorowane przez Prokuraturę Krajową. Zajmuje się także roszczeniami konsumentów z zakresu kredytów walutowych.

cały zespół