+48 61 853 40 65

Oferta / specjalizacje

Zamówienia publiczne

Mając świadomość dynamicznego rozwoju rynku dostaw i usług świadczonych na rzecz sektora publicznego, jak również powszechności zagadnień z tym związanych w życiu gospodarczym, Kancelaria zapewnia wszechstronne wsparcie w transakcjach podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych, wsparte współpracą ze specjalistami z zakresu prawa gospodarczego, finansowego i podatkowego.

W ramach przedmiotowego obszaru praktyki Kancelaria zapewnia:

  • kompleksową obsługę prawną podmiotów działających na rynku zamówień publicznych;
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia;
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej;
  • analizę poprawności składanych ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  • sporządzanie umów o udzielenie zamówienia, umów z wykonawcami i podwykonawcami;
  • występowanie w postępowaniach odwoławczych;
  • reprezentowanie klientów na etapie przedsądowych i sądowych sporów, powstałych w związku z realizacją zamówienia;
  • bieżące doradztwo prawne w trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówienia.

Aktualności

Więcej aktualności

Kontakt

Bajon & Kaźmierczak
Adwokacka Spółka Partnerska


Plac Wolności 18,
IV piętro
61-739 Poznań


Tel/fax: +48 61 853 40 65
e-mail:

godziny otwarcia: 9:00 – 17:00